Steunfonds Katholiek Onderwijs

Het katholiek onderwijs levert een waardevolle bijdrage aan de toekomst van kinderen en jonge mensen en die van de samenleving. Met het oog daarop wil de Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs projecten en initiatieven financieel ondersteunen die (de identiteit van) katholiek onderwijs en katholieke scholen bevorderen en/of vernieuwen.

Ik wil meer weten over SSKO

Welke initiatieven steunt het SSKO?

Iets voor mij?

Beantwoord 4 kernvragen die we hebben opgesteld.

Onze partners over ons

“Het bespreken van de dilemma’s die we tegenkomen in ons werk is voor mij het meest leerzaam geweest deze tweedaagse”

Deelnemende schoolleider – Radboud Universiteit te Nijmegen

Het SSKO heeft al veel projecten gesteund.
Bekijk hieronder de laatste drie: