Steunfonds Katholiek Onderwijs

Het katholiek onderwijs levert een waardevolle bijdrage aan de toekomst van kinderen en jonge mensen en die van de samenleving. Met het oog daarop wil de Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs projecten en initiatieven financieel ondersteunen die (de identiteit van) katholiek onderwijs en katholieke scholen bevorderen en/of vernieuwen.

Ik wil meer weten over SSKO

Welke initiatieven steunt het SSKO?

Iets voor mij?

Beantwoord 4 kernvragen die we hebben opgesteld.

Onze partners over ons

“Het bespreken van de dilemma’s die we tegenkomen in ons werk is voor mij het meest leerzaam geweest deze tweedaagse”

Deelnemende schoolleider – Radboud Universiteit te Nijmegen

Het SSKO heeft al veel projecten gesteund.
Bekijk hieronder de laatste drie:

Het Bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid

De Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs (SSKO) heeft tot opdracht om projecten en initiatieven financieel te ondersteunen die (de identiteit van) katholiek onderwijs en katholieke scholen bevorderen en/of vernieuwen. Het bestuur bestaat uit zeven leden, waarvan er twee worden voorgedragen door Verus, twee door de NKSR en drie onafhankelijke leden zijn. Het bestuur vergadert in de regel vier keer per jaar.

Momenteel is één zetel in het bestuur vacant voor een onafhankelijk bestuurslid. Graag nodigen we ieder die belangstelling heeft en voldoet aan de onderstaande profielschets dit kenbaar te maken met een motivatiebrief en een kort CV via info@ssko.nl Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van SSKO, de heer Frank van den Heuvel. T: 06 22 97 56 31