Iets voor mij?

Ieder die werkzaam is in of voor het katholiek onderwijs of katholieke scholen kan een aanvraag indienen bij de SSKO. Het kunnen individuele personen zijn of organisaties.

Om snel na te gaan of een aanvraag om financiële ondersteuning bij SSKO kans van slagen heeft, zetten we een paar kernvragen op een rij. Als er op ieder van deze vragen een positief en inhoudelijk antwoord gegeven kan worden, is een aanvraag de moeite waard.

  1. Welke bijdrage levert het project aan de bevordering en/of vernieuwing van (de identiteit van) katholiek onderwijs of katholieke scholen?
  2. Is de aanvraag bedoeld om een duurzaam project op te starten, te stimuleren, op te schalen of te versnellen?
  3. Wie is de doelgroep van het project en hoe wordt deze groep actief betrokken bij het ontwikkelen en/of uitvoeren?
  4. Zijn opbrengsten van het project overdraagbaar naar andere organisaties of mensen in het katholiek onderwijs of op katholieke scholen?

Voor het indienen van de aanvraag moet gebruik worden gemaakt van het formulier dat u hier kunt downloaden.

Vragen?

Als u vragen heeft over het aanvragen van ondersteuning, kunt u het beste contact opnemen met de secretaris. De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.