Onze missie

De SSKO richt zich op projecten in het katholiek onderwijs die een tijdelijke ondersteuning nodig hebben om initiatieven op te starten, te stimuleren, op te schalen of te versnellen. Het gaat zowel om projecten die zijn opgezet vanuit de eigen identiteit van de school of organisatie, als om projecten die er op gericht zijn de identiteit verder te ontwikkelen in verbinding met goed onderwijs. De SSKO wil deze projecten tijdelijk met een financiële bijdrage ondersteunen.

Visie

Het is de visie van de SSKO dat het katholiek onderwijs een waardevolle bijdrage levert aan de toekomst van kinderen en jonge mensen en die van de samenleving. Het katholiek onderwijs levert deze bijdrage in de vorm van goed onderwijs voor alle leerlingen en voor heel de leerling. Onderwijs met hart, hoofd en handen.
De SSKO laat zich in haar ondersteuning van projecten in en voor het katholiek onderwijs inspireren door de katholiek sociale leer waarin de waardigheid van ieder mens, het mysterie van het leven, het bonum commune, subsidiariteit en solidariteit kernbegrippen zijn.

Kan de SSKO mij helpen? Beantwoord 4 kernvragen die we hebben opgesteld en bij een positief antwoord is een aanvraag de moeite waard.

Lees onze beoordelingscriteria voor het indienen van een aanvraag.

Historie

De SSKO is opgericht in 2016 en komt voort uit de Stichting Projectfinanciering Katholiek Onderwijs en de Stichting Katholiek Onderwijs Fonds. Ze richt zich op de financiële ondersteuning van projecten in en voor het katholiek onderwijs. Ze onderhoudt daartoe goede contacten met diverse landelijke en regionale organisaties en scholen (zoals de NKSR en Verus).

Bestuur

Het bestuur van SSKO bestaat uit zeven leden. Twee leden zijn voorgedragen door de NKSR, twee door Verus en drie leden zijn onafhankelijk aangezocht. Het bestuur werkt volgens de regels van goed bestuur van non-profit instellingen.

Momenteel wordt het bestuur gevormd door:

  • De heer mr F.A.M. van den Heuvel (voorzitter)
  • De heer dr T.S.M. van der Zee (secretaris)
  • De heer drs J.D.J.T. Wienen (penningmeester)
  • Mevrouw prof. dr M.C.H. van Dijk- Groeneboer (lid)
  • De heer mr E.S. Rijnders
  • Mevrouw E.M.S. Driest
  • Mevrouw drs E.M. Stalmeier (lid)

Jaarverslag

Het SSKO heeft al veel projecten gesteund.
Bekijk hieronder de laatste drie: