Burgerschapsestafette

Het project Burgerschapsestafette (BEst) ontwikkelt een handreiking om schoolbreed invulling te geven aan burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling.

Aan de hand van morele / ethische dilemma’s wordt inspiratiemateriaal ontwikkeld dat scholen voor voortgezet onderwijs naar eigen inzicht kunnen opnemen in het bestaande curriculum. Te denken is aan de herdenking van 4 mei of het eten van vlees. Docenten en onderwijsondersteunend personeel ontwikkelen het materiaal zelf en werken daarbij vakoverstijgend.

Vernieuwing

De vernieuwing van het materiaal is vooral gelegen in de waardengedreven aanpak van het burgerschapsonderwijs en de vakoverstijgende manier van werken.

Aanvrager

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) te Tilburg.

“Over mondiale voetafdruk konden we blijven praten met elkaar. Ik dacht dat het onderwerp echt te hoog gegrepen was voor onze leerlingen.”

Deelnemend docent

“De dilemma’s gaven mooie dialogen tussen de leerlingen. Leerlingen zijn zich vaak niet bewust van de gevolgen van een keuze.”

Deelnemend docent