Houvast op school

Nieuw materiaal wordt ontwikkeld voor het vakgebied godsdienst /levensbeschouwing in het basisonderwijs. Het materiaal van Houvast op school helpt leerkrachten om kinderen te begeleiden op hun levensbeschouwelijke reis, waarbij niet de aankomstlocatie, maar de reis zelf het belangrijkst is. Hen wordt bagage voor de reis aangeboden in de vorm van verhalen en vieringen uit de katholieke en andere tradities. Leerlingen krijgen de kans om in de verhalen te kruipen en te ontdekken wat het hen te zeggen heeft.

Vernieuwing

De vernieuwing van het materiaal is vooral te vinden in de eigentijdse vertaling van de drie grondbegrippen van het vak, te weten: transcendentie, contingentie en traditie.

Aanvrager

Stichting Houvast op school te Alkmaar.

“Ik merkte wel dat ik vooral enthousiast werd, omdat er een gesprek op gang kwam in de groep. Heb nu al zin in de volgende week.”

Deelnemer

“Ik vind de pelgrim manier een mooie manier. Je krijgt handvatten, maar kunt die oppakken/loslaten al naar de groep verlangt.”

Deelnemer

“Ik heb de pabo net afgerond. Bij de golev- opleiding hebben we tijd besteed aan de concepten van de kennisbasis. Zelf werken vanuit de kennisbasis vond ik erg lastig maar wel mooi. Houvast geeft me houvast om er echt mee aan de slag te gaan.”

Deelnemer