Leiderschap, zingeving en het verhaal van de school

Aan de hand van een praktijkgericht onderzoek wordt nagegaan hoe schoolleiders het beste ondersteund worden om leiding te geven aan hun basisschool en zich daarbij laten inspireren door hun pedagogische visie. Tientallen schoolleiders namen deel aan het project. De opbrengst is een wetenschappelijk beproefd programma voor de verdere professionalisering van schoolleiders basisonderwijs.

Vernieuwing

De vernieuwing zit in de verbinding van de eigen biografie, de pedagogische visie en de praktijk van het leidinggeven. Zingeving en spiritualiteit vormen de rode draad van verbinding.

Aangevraagd

Radboud Universiteit te Nijmegen.

“Het bespreken van de dilemma’s die we tegenkomen in ons werk is voor mij het meest leerzaam geweest deze tweedaagse. Ik zie nu hoe belangrijk het is om tijd te vertragen en stil te staan bij idealen.”

Deelnemende schoolleider

“Ik ben me ervan bewust geworden wat het betekent om te handelen vanuit idealen. En het heeft me geraakt daar bewuster mee om te gaan. Daar kan ik echt iets mee in de praktijk, dat heb ik vandaag al gezien bij het bespreken van de casus.”

Deelnemende schoolleider