Leidinggevende in het katholiek funderend onderwijs

De opleiding tot leidinggevende in het katholiek funderend onderwijs kent een heel eigen profiel en aanpak. Ze steekt in op het ontwikkelen van een missie-visie gericht leiderschap waarin ethische motieven en waarden een belangrijke rol vervullen en de katholieke traditie inspiratie en oriëntatie biedt voor het leiderschap. De opleiding is ingesteld voor docenten en medewerkers van de Alberdingk Thijm Scholen en is nu toe aan een opschaling door open te staan voor kandidaten vanuit andere onderwijsorganisaties.

Vernieuwing

De belangrijkste vernieuwing is gelegen in de integraliteit van de opleiding die haar inspiratie vindt in de katholieke traditie en geborgd wordt door de centrale positie van de module Missie-visiegericht leidinggeven.

Aanvrager

De Stichting Alberdingk Thijm Teachers College te Hilversum.

“Kies dus een onderwerp wat je echt interessant vindt. Iets wat te maken heeft met jouw visie op onderwijs en waarmee je voor leerlingen en leerkrachten echt een verschil kunt maken.”

Judith van Thiel

“Ik wilde dat mijn onderzoek een olievlekwerking zou krijgen en dat is gelukt. Dat geeft voldoening en maakt dat je met nog meer enthousiasme aan het werk bent.”

Petra Disse