Schoolpleingesprekken

Het project beoogt ouders en katholieke scholen te inspireren en ondersteunen om in hun eigen woon- en schoolomgeving het gesprek over opvoeding, waarden en geloof aan te gaan. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van actuele en belangrijke thema’s als diversiteit, thuis voelen op school en zorgen voor elkaar.

Voor de gesprekken worden op de website Schoolpleingesprekken bij elk thema een of meer handreikingen aan met organisatorische en inhoudelijke aandachtspunten en suggesties.

Vernieuwing

De vernieuwing zit in de open en uitnodigende manier waarop de katholieke traditie praktisch relevant ter sprake komt in de gesprekken en waarop samen wordt gebouwd aan de school als gemeenschap.

Aanvrager

Verus te Woerden.

Thema: Zorgen voor elkaar

“Ouders vinden de prestaties van hun kinderen nog niet eens altijd het belangrijkste, maar het gaat erom dat ze weten wie ze zijn, wat ze kunnen ten opzichte van anderen.”

Directeur Peter Zuidgeest ‘De Zeester’ in Monster

Thema: Je thuis voelen op school

“De diversiteit hier op school spreekt me aan, dat is de maatschappij. Hier groeien ze op in een veilige omgeving. Als ze straks van school afkomen hebben ze een hele prettige rugzak.”

Een ouder tijdens een Schoolpleingesprek op ‘De Duinsprong’ in Drunen