Laetare | Wees Blij!

Laetare | Wees Blij!

Laetare | Wees Blij! De zusters Norbertinessen van Sint-Catharinadal uit Oosterhout bieden scholen voor voortgezet onderwijs een uniek onderwijsproject aan. Als cadeau; het klooster bestaat 750 jaar! Jongeren maken op een eigentijdse manier kennis met eeuwenoude...
Leidinggevende in het katholiek funderend onderwijs

Leidinggevende in het katholiek funderend onderwijs

Leidinggevende in het katholiek funderend onderwijs De opleiding tot leidinggevende in het katholiek funderend onderwijs kent een heel eigen profiel en aanpak. Ze steekt in op het ontwikkelen van een missie-visie gericht leiderschap waarin ethische motieven en waarden...
Schoolpleingesprekken

Schoolpleingesprekken

Schoolpleingesprekken Het project beoogt ouders en katholieke scholen te inspireren en ondersteunen om in hun eigen woon- en schoolomgeving het gesprek over opvoeding, waarden en geloof aan te gaan. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van actuele en belangrijke...
Burgerschapsestafette

Burgerschapsestafette

Burgerschapsestafette Het project Burgerschapsestafette (BEst) ontwikkelt een handreiking om schoolbreed invulling te geven aan burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling. Aan de hand van morele / ethische dilemma’s wordt inspiratiemateriaal ontwikkeld dat scholen...
Houvast op school

Houvast op school

Houvast op school Nieuw materiaal wordt ontwikkeld voor het vakgebied godsdienst /levensbeschouwing in het basisonderwijs. Het materiaal van Houvast op school helpt leerkrachten om kinderen te begeleiden op hun levensbeschouwelijke reis, waarbij niet de...