Leidinggevende in het katholiek funderend onderwijs

Leidinggevende in het katholiek funderend onderwijs

Leidinggevende in het katholiek funderend onderwijs De opleiding tot leidinggevende in het katholiek funderend onderwijs kent een heel eigen profiel en aanpak. Ze steekt in op het ontwikkelen van een missie-visie gericht leiderschap waarin ethische motieven en waarden...
Schoolpleingesprekken

Schoolpleingesprekken

Schoolpleingesprekken Het project beoogt ouders en katholieke scholen te inspireren en ondersteunen om in hun eigen woon- en schoolomgeving het gesprek over opvoeding, waarden en geloof aan te gaan. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van actuele en belangrijke...
Leiderschap, zingeving en het verhaal van de school

Leiderschap, zingeving en het verhaal van de school

Leiderschap, zingeving en het verhaal van de school Aan de hand van een praktijkgericht onderzoek wordt nagegaan hoe schoolleiders het beste ondersteund worden om leiding te geven aan hun basisschool en zich daarbij laten inspireren door hun pedagogische visie....